Cadeaubonvoorwaarden

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing die worden aangeboden door Fotolinde bvba en Justborn. Door gebruik te maken van deze cadeaubon stemt u in met de toepasselijkheid van de geldende voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden.Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Fotolinde BVBA staat niet in voor de werking van cadeaubonnen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van cadeaubonnen ontstaat. Een cadeaubon is 6 maanden geldig te rekenen vanaf de datum op de cadeaubon.

Fotolinde bvba/Justborn

Marktstraat 40
Harelbeke

BE0460 130 683

Een cadeaubon is 6 maanden geldig te rekenen vanaf de datum op de cadeaubon.